TJÄNSTER & LÖSNINGAR

Vårt fokus är att leverera ett komplett elhandelssystem med tillhörande tjänster och lösningar för att hantera affärsprocesser effektivt. Vårt system automatiserar stora delar av en elhandlares affärsprocesser i ett integrationsvänligt och kraftfullt verktyg levererat som en SaaS tjänst.

Tjänsten vi erbjuder täcker in hela slutkundens resa hos dig som elhandlare och hanterar allt från hämtning av anläggningsuppgifter via fullmakt, leverantörsbyte,
mätvärdeshantering och fakturering till processens slut med uppsägning eller ett leverantörsbyte.

Vårt ledord är flexibilitet och vi har därför möjligheten att anpassa systemet så att det följer era processer. Är inte någon av de över 500 valbara parametrarna tillräckliga arbetar vi agilt och vidareutvecklar systemet så att det passar era behov. För kunder som inte redan har en etablerad process erbjuder vi en standardprocess som är beprövad och effektiv.

 

INTRESSERAD AV EN DEMO

 

SYSTEMSPECIFIKATION

NYKUNDSPROCESSEN

 • Kundimport via flera standard format

 • Hittar automatiskt rätt nätägare

 • Automatisk kredithämtning

 • Automatisk hämtning av kundadress

 • Automatiska fullmaktsförfrågningar el/nät

 • Automatiska flyttfullmakter in- och utflytt

 • Händelsebaserad statusprocess

LEVERANTÖRSBYTEN / EDIEL

 • Automatiska leverantörsbyten Z03 / Z04

 • Mätvärdeshantering – UTIL / TS

 • Timvärdesdatabas

 • Mätvärdesefterlysning

 • Mätvärdesinterpolering

PRISER / AVTAL

 • Automatiskt hämtning av spotpris

 • Prisgrupper med prislistor

 • Fast / Tillsvidare / Rörligt / Mix-avtal

 • Kampanjer

 • Rabatter (8 typer)

 • Tillval (t.ex. Bra miljöval)

 • Bindningstid med straffavgift

 • Uppsägningstid med straffavgift

AUTOMATISERAD KUNDKOMMUNIKATION

 • Brev / E-post / SMS utskick

 • Spårbarhet i E-post- och SMS-utskick

 • Digital brevlåda

 • Konfigurerbara textmallar

 • Massutskick

 • E-postcenter

KUNDTJÄNST / CRM

 • Konfigurerbar kundbild

 • Aktivitetslogg

 • Kommunikationslogg

 • Kundtjänstaktiviteter

 • Ärendehanteringssystem

 • CRM

FAKTURERING

 • Uppsamlingsfakturering

 • Timavräkningsfakturering

 • Självkontrollerande avräkningar

 • Separat slutfakturering

 • Olika faktureringsperioder

 • Samlingsfaktura

 • Produktionsfaktura

 • Individuella förfallodagar

 • Olika faktura format

BETALNINGAR

 • Medgivande hantering

 • E-faktura

 • Autogiro

 • Bankgiro / Plusgiro

 • Avbetalningsplan

 • Dröjsmålsränta

 • Automatisk betalfilshantering

 • Automatisk betalfilsuppladdning

KRAVHANTERING

 • Påminnelse / Inkasso hantering

 • Kravhantering

 • Från- och tillkoppling av anläggning

ENERGIKONTO

 • Kreditkonto eller Utjämningskonto

 • Betalning av valfritt belopp

 • Skuldränta

 • Tillgodoränta

 • Dröjsmålsränta

KUNDRESKONTRA / BOKSLUTSUNDERLAG

 • Låsta perioder

 • Visar källdata

 • Koppling mot ekonomisystem

INFRASTRUKTUR / INTEGRATION

 • Webbaserat

 • Konfigurerbart (506 parametrar)

 • SOAP

 • REST-API

 • White label

SÄKERHET

 • Behörighetsgrupper

 • Endast inloggning från godkända platser

 • SMS-inloggning

RAPPORTERING

 • Statistik

 • Övervakning

 

Zavann grundades 2008 baserat på våra erfarenheter från elmarknaden och av att driva elhandelsbolag. Vi är ett Entech bolag specialiserade på elhandelssystem med tillhörande tjänster som hjälper elhandlare att bli framgångsrikare. Detta sker genom digitalisering och effektiva affärsprocesser byggda runt kunden. Vår SaaS plattform Gasell är ett ekosystem för energitjänster där all data lagras i en databas och finns tillgänglig via ett välutvecklat Rest-API. Med ett Agilt arbetssätt skapar vi flexibla, innovativa och skalbara lösningar med låg ”cost to serve”.

Vi medverkar aktivt i flera grupper/forum som arbetar med kommande ramverk för den framtida elmarknaden. 

 • Google Places
 • LinkedIn

©2020 Zavann AB