Conference

SÄKERHET

Zavanns kunders information är en av Zavanns viktigaste tillgångar. Vår helhetslösning för aktörer på den svenska elmarknaden ställer givetvis krav på en hög säkerhet. Vi hanterar stora mängder data åt våra kunder, som alla är en del av den samhällsviktiga elmarknaden. I den här verkligheten måste säkerhet ha en hög prioritet på vår agenda för såväl företagskultur, systemlösningar och dagliga rutiner.

Zavann arbetar därför systematiskt och riskmedvetet med att ständigt efterleva detta och för att ligga steget före. Vi genomför exempelvis kontinuerligt externa utvärderingar och våra medarbetare har alltid säkerhet i fokus i sitt dagliga arbete. Hela vägen från framtagandet av nya lösningar, via utveckling, test och drift.


Våra kunder ska alltid känna sig trygga med Zavann som partner.

 

Zavann grundades 2008 baserat på våra erfarenheter från elmarknaden och av att driva elhandelsbolag. Vi är ett Entech bolag specialiserade på elhandelssystem med tillhörande tjänster som hjälper elhandlare att bli framgångsrikare. Detta sker genom digitalisering och effektiva affärsprocesser byggda runt kunden. Vår SaaS plattform Gasell är ett ekosystem för energitjänster där all data lagras i en databas och finns tillgänglig via ett välutvecklat Rest-API. Med ett Agilt arbetssätt skapar vi flexibla, innovativa och skalbara lösningar med låg ”cost to serve”.

Vi medverkar aktivt i flera grupper/forum som arbetar med kommande ramverk för den framtida elmarknaden. 

  • Google Places
  • LinkedIn

©2020 Zavann AB