Conference

SÄKERHET

Zavanns kunders information är en av Zavanns viktigaste tillgångar. Vår helhetslösning för aktörer på den svenska elmarknaden ställer givetvis krav på en hög säkerhet. Vi hanterar stora mängder data åt våra kunder, som alla är en del av den samhällsviktiga elmarknaden. I den här verkligheten måste säkerhet ha en hög prioritet på vår agenda för såväl företagskultur, systemlösningar och dagliga rutiner.

Zavann arbetar därför systematiskt och riskmedvetet med att ständigt efterleva detta och för att ligga steget före. Vi genomför exempelvis kontinuerligt externa utvärderingar och våra medarbetare har alltid säkerhet i fokus i sitt dagliga arbete. Hela vägen från framtagandet av nya lösningar, via utveckling, test och drift.


Våra kunder ska alltid känna sig trygga med Zavann som partner.