Conference

MILJÖ

För Zavann är det en självklarhet att våra tjänster och lösningar har en minimal miljöpåverkan. Det innebär i sin tur även att våra kunder, och därmed elmarknaden som helhet, minskar sin miljöpåverkan genom att använda Zavanns högautomatiserade lösningar och digitala tjänster.


Exempelvis har våra tjänster reducerat våra kunders kundkommunikation från att vara nästan uteslutande pappersbaserad till att idag vara digital. Vi utformar våra tjänster och lösningar med ambitionen att jordens
resurser ska användas på effektivast möjliga sätt. I praktiken innebär det till exempel att Zavann;

 • vid inköp i första hand väljer miljövänliga produkter

 • aktivt arbetar för ett papperslöst kontor

 • har rutiner för återvinning av allt från papper och hushållssopor
  till datorutrustning

 • ställer krav på att våra städleverantörer ska använda miljövänliga
  rengöringsmedel

 • arbetar för att minimera vår elförbrukning

 • främst genomför möten digitalt, både med kunder och internt, vilket
  minimerar behovet av miljöpåverkande resor

 • erbjuder digitala produktdemonstrationer och utbildningar

 • vid resor främst använder kollektiva färdmedel eller tåg

 • genom sitt geografiskt strategiskt belägna kontor uppmuntrar sina
  anställda att nyttja kollektiva färdmedel

 • vi ser till att våra anställda är tillräckligt utbildade för att
  kunna tillämpa denna policy i sitt dagliga arbete